Abydos als sterrenpoort 

Abydos, sterrenpoort van het oude Egypte

Waarom een verblijf in Abydos en het House of Life als zo helend maar ook soms als heel intens wordt ervaren willen we graag op de volgende wijze uitleggen.

Er zijn over de gehele Aarde plekken die wij ‘Sterren poorten’ zouden willen noemen. Sterren poorten zijn plekken op de Aarde waar de Universele en Aardse energieën in directe verbinding staan met elkaar en een enorme sterke wederzijdse verbinding aangaan. Archetypisch is het omschrijven van deze twee energieën nog het best te vergelijken met het samenkomen van Licht (Universum ) en Schaduw (Aarde) die elkaar ontmoeten en elkaar beschijnen.

De onderste steen komt boven 

Licht en Schaduw 

Een verblijf op een dergelijke plek op Aarde, met een doorkruising van deze energieën, zorgt er doorgaans voor dat persoonlijke processen en thema’s in ons, die te maken hebben met het Licht en de Schaduw, zich vele malen sneller zullen ontwikkelen en ervoor kunnen zorgen dat zielenthema’s in ons leven die al langer een rol speelden, in korte tijd worden uitgewerkt en daarbij soms intens worden uitvergroot……met andere woorden’ De onderste steen komt boven’.

rechtstreekse verbinding met de Goddelijke krachten 

Goddelijke krachten 

Abydos is zo’n Sterren poort, een plek op de Aarde die al vanuit de oudheid wordt herkend als een plek waar de Universele, lees Goddelijke krachten, en de Aarde energie elkaar als door een flinterdun gordijn doorkruizen. Een plek die door de oude Egyptenaren feilloos werd getraceerd als de plek waar zij in een rechtstreekse verbinding met deze Goddelijke krachten stonden en waar zij al vóór de eerste dynastieën hun tempels bouwden.

de mens en haar spirituele verbinding 

Bijzondere bouwwerken 

Bijzondere bouwwerken en tempels als het Osirion, de tempel van Sety I en de restanten van de Ramses II tempel, zijn naast de vele tempels die verborgen liggen onder de huizen van het dorp Abydos, zichtbare herinneringen aan een tijd waarin de mens nog volop deze spirituele verbinding herkende.

Bijzondere ervaringen in Abydos 

Persoonlijke thema's worden aangeraakt 

Dit verklaart waarom nog steeds mensen zich vaak spontaan geraakt voelen als zij het Osirion, de tempel van Sety I of de Ramsses II tempel bezoeken en waarom er tijdens een verblijf in Abydos vaak diepe persoonlijke levensthema’s worden aangeraakt.

Universele verbondenheid 

Zielenthema’s

Zo zullen zielenthema’s die te maken hebben met het Licht ons vaak vervullen met een enorme kracht, een extatisch gevoel en ons vervullen met een grote blijdschap, onvoorwaardelijke Universele liefde en Universele verbondenheid.

Voor onze ziel betekent dit dat we spiritueel kunnen uitgroeien tot mensen die, nog meer dan we voorheen al deden, wezenlijke bijdragen kunnen gaan leveren aan de kwaliteit van leven op Aarde, voor ons zelf, onze medemens en de Aarde zelf.

tegenovergestelde ervaringen 

Schaduw & Licht 

Zielenthema’s in ons die te maken hebben met onze Schaduw roepen juist tegenovergestelde ervaringen op. Dezelfde extatische ervaringen veranderen in gevoelens van hopeloze afgescheidenheid, afhankelijkheid, verlatenheid, boosheid en laten ons genadeloos oordelen over onszelf en vooral over anderen. Voor onze ziel betekent dit dat de innerlijke wereld in ons klein blijft en we ons zelf opsluiten in de illusie dat we niet anders kunnen dan op de plek te blijven zitten, wachtend tot een ander ons verlost van de ketenen in ons denken.

oerbron van de goddelijke schepping 

Goddelijke vonk 

Omdat wij mensen zijn zal iedereen op deze Aarde deze twee tegenstellingen in zichzelf herkennen en ooit hebben ervaren. Hier is geen ontkomen aan, voor niemand! ……….Echter…….heel lang geleden is aan onze ziel iets toevertrouwd….we zouden dit de Goddelijke vonk willen noemen, een Goddelijk vuur die zijn oorsprong kent in de oerbron van de Goddelijke schepping en omdat wij de creatie van de Goddelijke schepping zelf zijn, is aan ons het vermogen gegeven om altijd boven ons zelf uit te stijgen, niet uitmakend met welk aspect in ons we te maken krijgen, het Licht in ons of de Schaduw in ons.

uitstijgen boven ons eigen licht en schaduw 

Potentie aan nieuwe kracht 

Stijgen we uit boven ons eigen Licht dan creëert het een enorme potentie aan nieuwe kracht en mogelijkheden welke uitdijt en ons innerlijk doet uitgroeien, altijd gepaard gaande met groeikrachten die ons tonen tot veel meer in staat te zijn dan we ooit hadden gedacht.

Stijgen we uit boven onze Schaduw dan komen we in een staat van spirituele moed, mededogen voor onszelf en oordeelloosheid over anderen en krijgt het Licht in ons de kans om te groeien en zijn we in staat de overkant van de rivier te bereiken waar ons een nieuw land staat te wachten.

Een plek van kracht en licht 

Onze intentie

Het House of Life als healingcentrum heeft de intentie een plek te zijn waar iedereen op zijn eigen wijze Abydos en zichzelf mag ervaren met de stimulans om altijd boven onszelf uit te stijgen. Het is onze intentie een Lichtplek te zijn waarbij we als geen ander weten hoe onze gedachten wolken kunnen creëren die Schaduwen voor ons opwerpen die met ons mee gaan lopen.

We hebben water nodig om te groeien  

Vertrouwen op onze goddelijke vonk 

Als geen ander hebben we de ervaring dat we ook steeds maar weer boven ons zelf uit kunnen stijgen door te blijven vertrouwen op onze Goddelijke vonk, door te blijven doorgaan en ons zelf te blijven richten op het Licht. Hoe wij gedisciplineerd in ons denken, telkens weer kunnen ervaren dat de kracht van ons innerlijk Licht de momenten van de Schaduw in ons kleiner en kleiner doet maken tot het tenslotte een wolkje wordt waar het leuk en grappig is om mee te spelen en we blij worden omdat het ons af en toe van een fikse regenbui voorziet waarop we juist zaten te wachten. En zeg nu zelf, wie en wat heeft er nu geen water nodig om te groeien?

Abydos bezoeken

Het House of Life biedt een comfortabel verblijf voor diegenen die op zoek zijn naar een ontspannen vakantie, een retraite of een spirituele ervaring. Boek je verblijf in House of Life of bezoek Abydos met een van de programma's van Hathor Heart Healing.

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2024 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com