We hopen op mooie giften  

Het Feest van Isis 21 t/m 23 juni 2024 

Sinds haar oprichting in 2010 organiseert de Foundation House of Life jaarlijks een activiteitenweek in de natuurtuin van Sjef en Yvon Taken aan de Muldersweg 3 in het Gelderse Ruurlo. Veertien jaar lang was dit De week van Abydos. Met deze activiteiten week zamelde de Foundation geld in om daarmee de projecten te financieren. Soms zijn zaken aan verandering toe, zo ook De Week van Abydos. Geen acticiteitenweek meer maar een activiteitenweekend. Daarom nodigen we iedereen uit om van 21 juni t/m 23 juni 2024 het Feest van Isis met ons mee te vieren. 

We hebben een prachtig programma samengesteld. We hopen daarom op veel deelnemers. Wij hopen op mooie giften zodat we ons werk voor de arme bewoners van Abydos voort kunnnen zetten. 

Lees hier het programma en geef je vooral snel op! Programma Het Feest van Isis 2024  

 

Regenboogbruggen tussen Nederland & Egypte 

Foundation House of Life Abydos

Het doel van de Foundation House of Life Abydos is het bouwen van regenboogbruggen tussen de wereld en Egypte. De Foundation House of Life Abydos is in 2010 in Nederland als onafhankelijke organisatie opgericht met als doel sociaal culturele projecten ten behoeve van de inwoners van Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

De Foundation House of Life Abydos is ook opgericht met als doel de oude Egyptische spirituele kennis die Horus van Abydos bezit voor de toekomst vast te leggen middels documentatie en boeken en biedt het een ondersteunende rol in de ontwikkeling van het House of Life als retraite en bezinningscentrum gebaseerd op de kennis van de oude Egyptenaren.    

Sinds 2010 heeft de foundation het onderwijsproject onder haar hoede en heeft het sinsdien diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en biedt het waar mogelijk ondersteuning. 

Momenteel werkt het aan een achttal projecten die hier worden benoemd.  

Ondersteuning van 40 kinderen  

1. Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject bestaat uit de ondersteuning van 40 kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding, schoeisel, rugzak en leermateriaal.

Een project die wij blijven ondersteunen 

2. Brood om van te Delen 

Wereldwijd sloeg in 2020 de corona pandemie toe, zo ook in Egypte. De economische gevolgen van de lockdowns werden in korte tijd overal voelbaar. Het zijn altijd de groepen mensen die het al moeilijk hadden die het eerst de gevolgen van een economische crisis aan den lijve ondervinden. Dit geldt ook voor de Egyptische samenleving. 

" Brood om van te Delen" is een project geworden dat door de Foundation House of Life in juli 2020 is gestart. Het project is zo succesvol dat op dit moment al veertien families uit het dorp Abydos tot eind juli 2024 kunnen worden ondersteund. Door de enorme inflatie waarmee Egypte zich momenteel geconfronteerd ziet blijft dit een project die wij blijven ondersteunen.  

Het zijn families bestaande uit weduwen met hun kinderen en de families waarvan de ouders ziek zijn. Deze families worden voorzien van het meel waar zij de typische Egyptische broden van kunnen bakken. Op deze manier hoopt de foundation ervoor te zorgen dat deze Egyptische families in Abydos in ieder geval geen honger hoeven te lijden. Een zak meel van 50 kg kost rond de € 11, - Daarvan kunnen de families twee weken lang het brood van bakken. We zijn blij met iedere donatie om daarmee zoveel mogelijk zakken meel van te kopen zodat er genoeg " Brood is om van te Delen".    

wie durft te delen van zijn overvloed zal geen tekorten kennen 

3. Vis als teken van Geluk 

Wist je dat dromen over levende vis een belangrijk symbool is van geluk en voorspoed. Een teken dat er voor je wordt gezorgd en dat er altijd genoeg zal zijn om van te leven? Brood en vis om van te delen staat symbool voor een heel oud verhaal. Als we van onze overvloed durven te delen zonder angst voor tekorten voor onszelf dan gaan we iets veel diepers begrijpen. Er zijn geen tekorten, er is altijd genoeg. Wil je ons helpen dit project te ontwikkelen? Met een bedrag van $ 5, - of € 4, - kunnen we een arme familie in Abydos voorzien van verse vis van de markt.

samen aan tafel op hoogtijdagen  

4. Gast aanTafel 

Is een project waarin we arme families van Abydos een feestelijke maaltijd aanbieden op feest en hoogtijdagen zodat zij ook gasten aan tafel kunnen uitnodigen. Wil je ons helpen dit project te ontwikkelen? Voor $ 30 of € 25, - kunnen we de arme families van Abydos een feestmaaltijd aanbieden. 

sparen voor tijden in Nood  

5. Noodhulp en gezondheidszorg

Ziektes en tegenslagen komen vaak op onverwachte momenten. Help jij ons dit project te ontwikkelen? Met een bedrag van € 30, - of € 25, - kunnen we sparen om de arme gezinnen in Abydos te helpen in gevallen van nood en bij het betalen van de hoge rekeningen voor gezondheidszorg.

hulp op een zeker moment kan de toekomst totaal veranderen 

6. Ondersteuning en Microkredieten  

Soms kan hulp op een bepaald moment in je leven je hele toekomst veranderen. Help jij ons dit project te ontwikkelen? Wist je dat we met een bedrag van $ 170, - of € 150, - een arme familie van Abydos kunnen helpen bij het opstarten van een eigen bedrijfje?

een media & bibliotheek voor de kinderen van Abydos 

7. Mediatheek en bibliotheek

Naast de sociaal ondersteunende projecten voor de arme families van Abydos hebben we twee toekomstige sociaal-culturele idealen.

Werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Abydos begint met het investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. De Foundation House of Life hoopt om in de toekomst een bibliotheek annex mediatheek en muzieklesruimte in het dorp Abydos te creëren. Met het bedrag van € 30, - € 25, - kunnen we sparen om een mediatheek & bibliotheek voor de kinderen van Abydos te realiseren.

Muziek dans en theater 

8. Abydos Kinderweek 

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. 

Daarom hoopt de Foundation om er in de toekomst ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om voor de kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Abydos begint met het investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Wil je ons helpen dit project te ontwikkelen? Met een bedrag van $ 30, - of € 25, - kunnen we sparen om de Abydos Kinderweek vol met muziek-, dans- en theaterworkshops te organiseren. 

Heeft één van deze projecten je hart gestolen?

We hopen dat één van deze negen projecten je hart heeft gestolen. Met uw donatie aan één van deze projecten geeft u de Foundation de kans om door te gaan met het helpen van de inwoners van Abydos. We zijn dankbaar dat op dit moment steeds meer vaste donateurs ons werk steunen. We zijn dankbaar voor alle Nederlandse financiële steun tijdens "The Week of Abydos", een jaarlijkse week die in Nederland wordt gegeven en waarbij de Foundation wordt ondersteund door vrije giften door middel van workshops en activiteiten. We zijn dankbaar voor alle donaties die wereldwijd zijn gedaan. Uw financiële steun is welkom op:

Naam: St. Foundation House of Life Abydos

Bank: Rabobank

Land: Nederland

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0111398886

IBAN: NL94 RABO 0111398886

BIC: RABONL2U

In Nederland heeft Stichting House of Life de officiële ANBI-status.

Wereldwijde verbroedering en hoop op een betere toekomst  

Hoop op een betere toekomst 

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! 

Foundation House of Life projecten 

Overzicht van de projecten sinds 2010.

2010

De eerste 25 kinderen worden opgenomen in het onderwijsproject. Deze groep groeit gaandeweg uit tot een groep van 40 kinderen.

2010

De foundation helpt twee inwoners bij het opstarten van een klein winkeltje.

2011

De foundation is in staat een Tuk tuk te kopen waarmee vier families een inkomen kunnen verwerven.

2012

* De foundation helpt opnieuw een inwoner bij het opstarten van een klein winkeltje.

* In de zomer help de foundation twee families die door brand hun huis zijn kwijtgeraakt.

* In de winter helpt de foundation vier families die ook door brand hun huis zijn kwijt bij de aanschaf van voldoende dekens.

* Het betaald de kosten voor medische behandelingen van twee families.

2012

Door het opstarten van een extra actie is de foundation in staat om de bouw van de kleuterschool van Abydos te voltooien.

2013 – 2020

De foundation ondersteunt nog steeds het onderwijsproject. Wel is het zo dat de foundation zich genoodzaakt ziet om de groep terug te brengen naar 30 kinderen.

2019

Door een extra gift is de foundation in staat 50 exemplaren van het boek "Abydos the Great Healing Temple of Ancient Egypt", geschreven door Erica van Rijnsburger en Horus van Abydos aan te kopen voor de verkoop. Ook worden er een aantal andere boeken aangekocht voor de verkoop. De inkoopsprijs van de boeken gaat steeds weer terug naar de foundtion zodat met dit bedrag telkens nieuwe boeken kunnen worden aangekocht. Voor het Healing Centre House of Life worden eenmalig  meditatie matjes aangeschaft.

2020 – 2022

De foundation is in staat 3 kinderen meer op te nemen in het onderwijsproject. De groep bestaat nu uit 35 kinderen.

2022 - 2024 

De foundation is in staat 5 kinderen meer op te nemen in het onderwijsproject. De groep bestaat nu uit 40 kinderen. 

Brood om van te Delen

Door de Corona crisis die ook de Egyptische economie en samenleving volop treft is in Abydos extra voedsel ondersteuning nodig voor met name de gezinnen die bestaan uit weduwen en hun kinderen en zieke dorpsgenoten. De foundation werkt er op dit moment hard aan om veertien weduwen en hun kinderen en zieken het komende jaar te ondersteunen in het voorzien van het meel waarmee zij het brood voor hun gezinnen kunnen bakken. Wij zijn blij met elke zak meel van 50 kg die wij voor hen kunnen kopen. Een zak meel kost rond de € 11, – Daarmee kunnen de families twee weken lang het brood van bakken. 

Verdere eerste levensbehoeften projecten

Vis als teken van Geluk

Gast aan Tafel 

 

Financieel verslag augustus 2022 tot augustus 2023

Het boekjaar loopt van augustus tot augustus. Door op de volgende link te klikken komt u bij het:

Financieel verslag augustus 2022 tot augustus 2023

Het financieel verslag over het jaar augustus 2023 tot augustus 2024 zal in september 2024 op deze website te lezen zijn. 

Onafhankelijke en idealistische organisatie 

Foundation House of Life Abydos  

De Stichting Foundation House of Life Abydos is een onafhankelijke organisatie en staat in Nederland geregistreerd als idealistische organisatie bij de Kamer van Koophandel (KvK) KvK-nummer: 09219251 - RSIN of Fiscale code: 8221.73.608

Het dagelijks bestuur bestaat uit Y.M.J. Taken - Alofs: Voorzitster - A. Bastian - T. Hayen - Mr. M. El Khader - Mr. M. A. Motagally: bestuursleden. 

Het bestuur van Stichting House of Life voert haar werk op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of compensatie voor verrichte werkzaamheden.

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2024 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com