Regenboogbruggen tussen Nederland & Egypte 

Foundation House of Life Abydos

De Foundation House of Life Abydos is in 2010 in Nederland opgericht met als doel sociaal culturele projecten in het dorp Abydos te realiseren. Daarmee ondersteunt zij in actieve zin het Hotel Healing centre House of Life in haar doelstelling om voor het dorp Abydos van betekenis te willen zijn.

Sinds 2010 heeft de foundation het onderwijsproject onder haar hoede en heeft het diverse persoonlijke hulpverleningsprojecten ten bate van de inwoners van Abydos gefinancierd. In 2013 is door toedoen van de foundation de kleuterschool van Abydos gerealiseerd en nu biedt zij een helpende hand in de ondersteuning van de kleuterschool van Abydos.

Ondersteuning van dertig kinderen  

Het foundation Onderwijsproject

Het Foundation House of Life onderwijsproject bestaat uit de ondersteuning van dertig kinderen uit arme families in de jaarlijkse onderwijskosten en alles wat zij nodig hebben gedurende het schooljaar; schooluniform, sportkleding, vrije tijdskleding, schoeisel, rugzak en leermateriaal.

Muziek & Dans en Theater 

Toekomstplannen 

Muziek – Dans en Theater zijn prachtige en Universele mediums en worden over de hele wereld ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft kinderen de kans om goede en nieuwe ervaringen over zichzelf en met elkaar op te doen. 

Daarom hoopt de Foundation om er in de toekomst ook te zijn voor de kinderen van Abydos en is zij voornemens om in het House of Life zelf voor de kansarme kinderen van Abydos – De Kinderweek van Abydos te organiseren met daarin muziek – dans en theater workshops.

Werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Abydos begint met het investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. De Foundation House of Life hoopt om in de toekomst een bibliotheek annex mediatheek en muzieklesruimte in het dorp Abydos te creëren.

Wereldwijde verbroedering en hoop op een betere toekomst  

Hoop op een betere toekomst 

Zo bouwen we wereldwijd aan verbroedering en ontwikkeling en hoop op een betere toekomst voor iedereen. Doet u mee? Wij zijn blij met iedere gift! U steunt de foundation ook door de aankoop van onze pennen, tassen, kalenders, meditatie- en notitieboeken en onze ansichtkaarten. Hartelijk dank daarvoor!

Uw giften zijn meer dan welkom! 

Uw giften zijn welkom op Rabobank rekeningnummer: 

IBAN: NL94 RABO 0111398886 – BIC: RABONL2U 

t.a.v. Stichting Foundation House of Life Abydos

Onafhankelijke en idealistische organisatie 

Foundation House of Life Abydos  

De Stichting Foundation House of Life Abydos is een onafhankelijke organisatie en staat in Nederland geregistreerd als idealistische organisatie bij de Kamer van Koophandel (KvK) KvK-nummer: 09219251 - RSIN of Fiscale code: 8221.73.608

Het dagelijks bestuur bestaat uit Y.M.J. Taken - Alofs: Voorzitster - A. Bastian: Secretaris - T. Abbas: penningmeester - Mr. J.B.J. Taken - Mr. M. A. Motagally.

Het bestuur van Stichting House of Life voert haar werk op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of compensatie voor verrichte werkzaamheden.

Het boekjaar loopt van augustus tot augustus.

Financieel verslag augustus 2017 tot augustus 2018

Inkomen
Financiele giften van augustus 2017 tot augustus 2018: € 2404,37

Uitgaven
Onderwijsproject 9 augustus 2018: € 2200, -
Bankkosten augustus 2017 tot augustus 2018: € 39,79
Totaal aan uitgaven: 2239,79

Saldo augustus 2018: € 164,58

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2020 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com