een nieuwe mogelijkheid     

Hathor Heart Healing Online Coaching 

Het doorgeven van de kennis van de oude Egyptenaren en wat dit kan betekenen voor ons mensen anno 2021 is één van mijn grote liefdes en passies. Sinds 2008 doe ik dit met ontzettend veel liefde en passie in Egypte in het House of Life en in mijn praktijk in Nederland. Graag wil ik daar nog een mogelijkheid aan toevoegen, de online Hathor Heart Healing Coaching. 

Muziek de taal van het hart 

Muziek als Universele taal 

In mijn professie als muziektherapeute sta ik sinds de jaren negentig mijn medemens bij op momenten dat het leven moeilijk is, als er verdriet is, als we afscheid moeten nemen of als er omstandigheden zijn die voor verwarring zorgen. Even zovele keren vier ik samen met mijn medemens het leven! Muziek is een universele taal die mensen diep in het hart raakt. Gevoelens en emoties uitgedrukt in woorden die in muziek worden geuit raken de diepe kern van ons wezenlijk bestaan. 

balans & innerlijke kracht & authenticiteit 

Therapeut & Healer  

Als Ancient Egyptian Healer/spiritueel healer ben ik geïnteresseerd in de ziel van mijn medemens en zet ik mij graag op liefdevolle wijze in om mee te kijken als er in de diepere lagen energieën werkzaam zijn die blokkerend werken. Vanuit mijn dienstbaarheid als therapeut en healer werk ik daarom graag op afstand mee aan het ontwikkelen en herstellen van de innerlijke kracht en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen die wij allemaal bezitten. Daarom zal herstel van innerlijke balans, het ontwikkelen van innerlijke kracht en authenticiteit altijd de doelen zijn waaraan gewerkt wordt. 

mensbeeld van de oude Egyptenaren 

Waarom deze manier van coaching? 

De behoefte om deze manier van online coaching actief in te gaan zetten is ontstaan doordat ik al jaren vaak op afstand mee kijk naar levenssituaties waarbij om een advies word gevraagd. Dit meekijken werd uiteindelijk altijd een proces waarin ik gebruik maakte van mijn jarenlange ervaring als muziektherapeute, als tarotdeskundige en mijn ervaringen opgedaan in Egypte als Ancient Egyptian Healer. Ervaringen die terug gaan naar het mensbeeld zoals de oude Egyptenaren die hanteerden en die voor mij zo inspirerend werken. Zo inspirerend dat het inmiddels is uitgegroeid tot een bewustwordingsproces en een procesmatige manier van werken. 

De Ba & De Ka & het Licht & het donker 

De Ba & De Ka

Mijn online coaching is dus sterk verbonden met de kennis van de oude Egyptenaren. Met name de kennis over de Ba & de Ka zoals de oude Egyptenaren deze hanteerden. Daarom gaat een belangrijk deel van mijn coaching werk eerst over het delen van de kennis over wat met de Ba & de Ka wordt bedoeld en wordt op de tweede plaats een bewustwordingsproces in gang gezet hoe wij deze twee 'spirit aspecten' die wij gemakshalve hier het Licht en het Donker noemen, in ons zelf kunnen herkennen. Met als derde stap dat we naarmate het proces vordert, steeds meer gaan begrijpen hoe deze twee aspecten door ons heen werken en welke invloeden zij kunnen hebben op ons dagelijks functioneren.  

opruimen & uitzuiveren & herstellen & groeien

Het hervinden van de juiste balans in ons

Met als laatste stap dat we al doende in het proces inzichten hebben opgedaan wie wij zijn, wat eventueel opgeruimd kan worden, wat we kunnen uitzuiveren om tot slot tot herstel te komen zodat we weer door kunnen groeien. 

Het is het aanspreken van ons zelfgenezend vermogen, het durven erkennen van onze innerlijke wijsheid, het herstellen van de innerlijke kracht en de groei naar ware authenticiteit. Mens Durf te Leven!

aandachtspunten & werkdoelen & online contactmomenten 

Hoe gaan we samenwerken?  

Onze online coaching begint altijd met een telefonische afspraak. Tijdens dit telefoon gesprek proberen we te verkennen of wij elkaar kunnen helpen. Als blijkt dat dit zo is komt er een vragenlijst naar je toe die je in mag vullen. Uit ons gesprek en uit jouw antwoorden op de vragen worden de aandachtspunten en werkdoelen benoemt en gaan we samen aan de slag. 

In principe bestaat de online coaching dus uit het eerste telefoongesprek, het op schrift stellen van de aandachtspunten en werkdoelen en zeven vervolg online coaching momenten met als laatste een schriftelijk eindadvies. In totaal gaat het hier dus om tien contactmomenten. 

de waarde van het gesproken & het geschreven woord & gelezen woord  

Contact & duur 

Onze online contacten duren een uur en zullen in het begin twee wekelijks zijn maar kunnen naargelang de behoefte aangepast worden. De online coaching sessies vinden plaats via computer, laptop, telefoon, zoom, whatsapp en mobiel. E-mail contact is belangrijk om informatie te delen en wordt ook gebruikt om procesmatig te werken. De uitwerking van het geschreven en het gelezen woord heeft immers zijn eigen unieke waarde. 

éénmalig coaching contact 

Eénmalig coaching contact 

Wil je een éénmalig contact en advies, het is altijd mogelijk om een éénmalige online coaching sessie aan te vragen. 

Kosten en vergoeding 

De kosten voor de online coaching traject van tien sessies bedraagt € 1400, -  

De kosten voor éénmalige coaching sessie bedraagt € 150, - 

healingen en de rituelen uit het oude Egypte 

De pijlers waarop mijn coaching rust 

De pijlers waarop mijn manier van coaching rust zijn mijn kennis en jarenlange ervaringen, mijn grote liefde en compassie opgedaan in het creeren en opbouwen van een zeer bijzonder project in het Egyptische dorp Abydos, het Hotel Healing centre House of Life. Een hotel annex healing centrum waarin ik sinds 2008 werk met de kennis, de de healingwijzen en de rituelen uit het oude Egypte en nauw verbonden is met de kennis van de oude Egyptische mysteriescholen.  

Daarnaast rust mijn coaching op mijn jarenlange ervaring als muziektherapeute, individueel gericht in mijn eigen praktijk en mijn werk in een TBS kliniek en het werken met groepen als koordirigente en soundhealer. 

Kosmologische kennis 

Het House of Life & haar Spirituele gelofte 

Sinds 2008 werk ik in het House of Life samen met de Egyptische healer Horus van Abydos en hebben we onze energieën en onze spirituele gelofte aan Osiris bezegeld in 2008 in de kleine Osiris kapel in de tempel van Sety I in Abydos. Dit hebben we gedaan om daarmee het House of Life te creëren en te ontwikkelen om er te werken met de Ancient Egyptian healingen, de oude kosmologische kennis en healing rituelen van de oude Egyptenaren.

Isis & Hathor & Bastet & Seghmet 

Werken met het Mannelijk en Vrouwelijk principe  

Met heel veel liefde, passie en compassie heb ik sindsdien mijn Isis, Hathor, Bastet en Seghmet energie kunnen ontwikkelen en heb ik met deze Universele krachten het innerlijke House of Life opgebouwd en vertegenwoordigd waarin de opleiding Ancient Egyptian Healing vorm kreeg en werd ontwikkeld tot een traject van persoonlijke healing en spiritueel healerschap en heeft menige gast deelgenomen aan de Hathor Healing Retreat en de zo intense zandhealing kuur mogen ondergaan.  Het is de gezamenlijke, bezielde samenwerking, verbinding en healerschap en leiding aan het House of Life in het mannelijke en vrouwelijke principe.  

De principes van het House of Life 

Liefdevolle energie 

De liefdevolle energie van het innerlijke House of Life leeft in mij, Yvon/Aset, voort en ik blijf als Aset de principes van het House of Life gebaseerd op liefde en integriteit uitdragen, waar dan ook ter wereld. Het betekent dat we in ons healerschap Spiritueel Zuiver en liefdevol Dienstbaar zijn aan diegene die op deze Aarde onze steun nodig hebben en healing zoeken, gelijk het House of Life, Per Ankh, Huis van Leven in het oude Egypte welke verbonden was aan de zo bijzondere tempel van Sety I in Abydos.

Omm Sety & de Egyptische mysteriescholen 

Het House of Life als inspiratiebron 

Het House of Life, gelijk de Per Ankh, voor Horus en mij in 2008 het grote voorbeeld, is gefundeerd op het gedachtegoed van Omm Sety als inspiratiebron, een doel waar we met zoveel inzet en liefde naar hebben gestreefd om het te creëren en te realiseren en wat uiteindelijk ook lukte in de vorm van het huidige prachtige Hotel Healing Centre House of Life in Abydos.

Dit enorme intense jarenlange proces heeft mij de gelegenheid gegeven de kennis te ontwikkelen die rechtstreeks in verbinding staat met de oude Egyptische Mysteriescholen.

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2024 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com