De droom van Omm Sety

Ontstaansgeschiedenis House of Life

De vrouw die aan de wieg heeft gestaan van het ontstaan van het huidige House of Life en nog steeds als inspiratiebron dient is de befaamde Engelse dame Dorothy Eady. In Abydos is zij beter bekend als Omm Sety. Haar leven kenmerkte zich door haar herinnering, haar liefde en diep respect voor de religie uit het oude Egypte. Een markante vrouw met een markante opdracht voor Horus van Abydos.

in het teken van het oude Egypte

Omm Sety en haar geliefde Sety I tempel 

Haar leven lang wijdde Omm Sety zich aan het in kaart brengen van de wijze waarop de oude Egyptenaren hun religie beleefden. Hoe en waarom zij, van farao tot het dagelijkse leven, hun diepe religieuze verbinding tussen de Aarde en de krachten uit het universum in monumentale architectuur en kunstvormen tot uitdrukking brachten. In deze zoektocht naar duizenden jaren oude kennis nam de tempel van Seti I te Abydos in haar hart een heel bijzondere plaats in. Zij voelde er als geen ander de levende krachten die voor haar nog steeds tastbaar aanwezig waren, aanwezig als energieën, verborgen in elk reliëf, in elke kapel van deze bijzondere tempel. 

unieke spirituele kennis

Haar liefde voor het oude Egypte 

Zij wist als geen ander hoe uniek deze spirituele kennis was geweest en hoe deze was in gezet. Hoe deze religie een fundament was gaan vormen voor de wereld religies die zich hieruit ontwikkeld hebben. Deze kennis en haar liefde voor het oude Egypte, in het bijzonder haar liefde voor de tempel van Sety I, droeg zij tijdens haar leven op een unieke als al even markante wijze uit en maakte haar al tijdens haar leven legendarisch.

Doorgeven van kennis

Omm Sety's droom 

Om deze kennis veilig te stellen leefde in haar al vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw de droom een centrum te bouw. Een centrum waar de kennis over de healingen en de rituelen uit het oude Egypte opnieuw weer ingezet zouden kunnen worden. Een centrum waar de kennis over de healingen en rituelen door gegeven zouden kunnen worden aan hen die daarvoor bereid waren de weg van een duizenden jaren oude spirituele traditie opnieuw weer binnen te gaan. Te leren zich weer af te stemmen op de krachten uit het Universum, de Neteru het rijk van de Goden en Godinnen met hun wijsheid in zich om de rituelen af te stemmen om de Ba ( ziel ) van de mens te bevrijden en weer in het licht te zetten.

een bijzonder visioen

Horus 

In de loop van haar leven draagt Omm Sety haar kennis over op de jongeman die zij als kleine jongen onder haar hoede heeft genomen. In deze jongen, in zijn dagelijks leven Mohamed El Khader Gad Ahmed geheten, herkent zij zijn speciale gaven, zijn spirituele begaafdheid en zijn spirituele verbinding met het oude Egypte.

Als Mohamed op elfjarige leeftijd haar een bijzonder visioen beschrijft besluit zij hem voortaan de naam Horus te geven. Na jaren van intensieve training en inwijdingen om te kunnen werken met de kennis uit het oude Egypte en de oude rituelen draagt zij niet alleen aan hem haar levenswerk over maar ook de opdracht het centrum tot leven te brengen en te verwezenlijken.

In 1981 overlijdt Omm Sety en vanaf dat moment is het de jonge Horus die haar werk voort zet en de verantwoordelijkheid op zich neemt om haar droom te verwezenlijken. Wat hij dan niet kan vermoeden is dat deze droom alles van zijn doorzettingsvermogen zal vragen.

Dienstbaarheid aan elke ziel

Yvon

In 2007 brengt een samenloop van omstandigheden de Nederlandse muziektherapeute Yvon Taken naar Egypte. Haar leven lang al zet zij muziek in om healing en ontwikkeling in de ziel van haar medemens tot stand te brengen. Met haar muziek werkt zij in de vele werelden waarin een ziel kan verkeren. Van de wereld van het pure zijn van het pasgeboren kind tot de mens waarin het loslaten van het leven een doel op zich is geworden. Van het verstandelijk beperkte kind tot het gekwetste kind en van de gezonde mens tot de gekwetste mens. Van het gericht zijn op het creëren van harmonie en zuiverheid tot het dienen van de ziel die in zijn meest donkere uitzichtloosheid van het bestaan is terecht gekomen en zijn eigen licht nauwelijks meer kan herkennen. Het is de dienstbaarheid aan elke ziel om dat wat ooit kracht was te hervinden en dat wat ooit licht was te herstellen.

Een innige samenwerking in het healerschap 

Yvon en Horus

In Abydos wordt haar hart op bijzondere wijze geraakt als ze in 2007 hernieuwd kennis maakt met de tempel van Sety I. De kennismaking met Horus in deze tempel is als een herinnering die gevat in beelden haar laten zien wat ooit met hem in deze tempel werd gedeeld. Een innige samenwerking in het healerschap en dienstbaarheid aan de mensheid in het House of Life van weleer van deze bijzondere tempel in het oude Egypte.

Een oude herinnering verwordt tot een proces van creatie

Horus van Abydos en Aset

In tijd en ruimte blijkt vanaf dat moment het verloop van haar leven een voorbereiding te zijn op wat in een hernieuwde vorm opnieuw staat te gebeuren. Opnieuw samenwerken als healers van weleer in het teken van dienstbaarheid aan de mensheid van nu. De droom van Omm Sety om een House of Life te creëren, die na haar dood werd overgedragen aan Horus, wordt nu een gezamenlijke droom. Het uitzetten van een doel, een gezamenlijk doel en het dragen van deze verantwoordelijkheid wordt nu een gedeelde verantwoordelijkheid. Een oude herinnering verwordt tot een proces van creatie. Een proces, waarin in de innige samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe de juiste balans wordt gevonden om wederom te healen met de krachten uit het oude Egypte onder haar ancient naam Aset (Isis).

een droom is werkelijkheid geworden

Omm Sety's droom wordt werkelijkheid

Een droom die uiteindelijk geheel is gerealiseerd dankzij de inzet van vele, vele mensen waaronder het Nederlandse echtpaar Hans en Ria Meihuizen. De droom van Omm Sety is wonder boven wonder werkelijkheid geworden! De toekomst van het House of Life in Abydos, op zo een oprechte en liefdevolle manier door Horus van Abydos en Aset in 2009 gestart, kan nu na ook de moeilijke jaren echt beginnen. Een plek die ruimte biedt aan hen die in eerlijkheid en oprechtheid willen werken aan hun spirituele Zijn. Een plek wat alles in de mens zal aanraken wat aangeraakt wil worden en naar het Licht brengt ….al het goede in ons  – het Licht in ons dat dienstbaar wil zijn – als mede het donker – datgene dat in ons dat wacht om geheeld te worden en getransformeerd wil worden naar Licht.

Aset priesteres van Isis/Hathor

Aset, een nieuwe priesteres in een nieuw tijdperk

Maar zonder twijfel kan worden gezegd dat zonder Aset's enorme toewijding, haar enorme vasthoudendheid en kracht, haar liefde voor het project, haar doorzettingsvermogen, eerlijkheid en mededogen, en de diepe spirituele kennis van de genezingen van het oude Egypte, het huidige materialistische en spirituele House of Life niet had kunnen worden gerealiseerd.

Omm Sety zag in haar de volgende priesteres die een diep begrip zou hebben van de betekenis van Abydos voor de mensheid en die de spirituele aandacht zou kunnen voortzetten die de tempel van Sety I zo verdient.

stuur een bericht
Naam
Email
Onderwerp
© 2024 Hathor Healing B.V.
website gemaakt door simonchristiaanse.com